Werving en selectie

Zekerheid, direct in dienst.

Een van de specialisaties van Job Coöperatie is de werving & selectie van professionals in het bedrijfsleven en de gezondheidszorg. Job Coöperatie

  • Levert maatwerk;
  • Werkt op basis van no cure, no pay;
  • Heeft een eenvoudige en voordelige tarifering.

Werkwijze

JobC hanteert een werkwijze waaruit wij al jaren een optimaal resultaat voor onze klanten weten te behalen. In de huidige markt, waarbij goed gekwalificeerde kandidaten steeds moeilijker te vinden zijn, weten wij door middel van onze werkwijze gekoppeld aan snelheid en goed onderling contact, de juiste kandidaten op basis van een samengesteld profiel voor te stellen. Of het nu gaat om een vacature voor een hoog opgeleide medewerker of een vacature voor bijvoorbeeld productiemedewerkers, wij zetten ons altijd 100% in om voor u de perfecte kandidaat te vinden.

Stap 1 Inventarisatie
Door middel van een grondig gesprek worden uw organisatie en het functieprofiel besproken. Wij brengen alle werkzaamheden die bij uw openstaande vacature van belang zijn nauwkeurig in kaart. Verder willen wij weten waar uw organisatie voor staat en wat uw organisatie wil uitstralen. De kandidaat moet niet alleen matchen met de vacature, maar ook matchen met uw bedrijfscultuur.

Stap 2 Werving 
Wij gaan aan de slag met het vinden van de juiste kandidaat-profielen. Job Coöperatie gebruikt verschillende invalshoeken om de juiste kandidaten te vinden. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Wij maken gebruik van ons eigen netwerk;
  • Wij maken gebruik van onze eigen uitgebreide database en externe databases;
  • Het plaatsen van advertenties op internet en in vakbladen.

Stap 3 Nauwkeurige selectie
Met o.a. biografische vragenlijsten en een gestructureerd intakegesprek vormen we ons een compleet beeld van de kandidaat. Verder checken wij altijd minimaal 2 referenties.

Stap 4 Voorstellen kandidaten
Nadat wij de kandidaat, of meerdere kandidaten, hebben gesproken en er een goede match is met uw vacature én met uw organisatie, nemen wij contact met u op om een afspraak te maken. Job Coöperatie stuurt uiteraard ook de CV's van de kandidaten naar u toe.

Stap 5 Sollicitatiegesprekken
Wij plannen de (eventueel meerdere) sollicitatiegesprekken voor u in; wij begrijpen ook dat u een kandidaat niet altijd op basis van één gesprek kunt aannemen. Job Coöperatie kent de wensen en ambities van de kandidaat en draagt zorg voor de terugkoppeling van de bevindingen van de kandidaat na ieder gesprek.

Stap 6 Nazorg 
Op de eerste werkdag zal er telefonisch contact zijn met zowel de kandidaat als met uw organisatie. Verder zal er gedurende de eerste maanden nog contact zijn om vast te stellen of één en ander naar ieders tevredenheid verloopt.