JOB COOPERATIE B.V.

JobC is gevestigd in Rijswijk en is de handelsnaam van Job Coöperatie B.V.  Wij zijn actief sinds 2012.
JobC is een mobiliteitscentrum, dat zich richt op de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Voornamelijk gericht op de begeleiding van een arbeids- inburgeringstraject van statushouders. Onze succesvolle begeleiding richt zich op het matchen van opdrachtgevers en kandidaten. Dit alles met steun van provinciale en lokale overheden.