Job Coöperatie (JobC) is een mobiliteitscentrum, dat zich richt op de vraag- en aanbodzijde van de arbeidsmarkt. Voornamelijk gericht op de begeleiding van een arbeids- en inburgeringstraject van statushouders, maar ook op de werving & selectie van professionals in het bedrijfsleven en gezondheidszorg.

Onze succesvolle begeleiding richt zich op het matchen van opdrachtgevers en kandidaten. Dit alles met steun van provinciale en lokale overheden.

Job Cooperatie