Job Coöperatie (JobC) bemiddelt al ruim 20 jaar in vaste en tijdelijke banen, met name in de sectoren logistiek,
techniek en bouw. Dit doen wij in de vorm van uitzenden en detacheren.

Een nieuw initiatief dat wij ontwikkeld hebben in nauw overleg met onze opdrachtgevers is ons mobiliteitscentrum.
Daarmee zijn we gestart in 2017 onder de naam JobC.
JobC richt zich op de duurzame begeleiding van statushouders naar werk, vanuit de vraagzijde van de markt.

Job Cooperatie